This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

RUCH OKRĘŻNY

Ruch okrężny odbywa się na placach ze skwerem pośrodku, do których dobiega kilka ulic. Ruch odbywa się tylko w jedną stronę, gdyż dookoła skweru biegnie jezdnia, do której zawsze z prawej strony dobiegają jezdnie ulic. Taki układ węzła komunikacyjnego nazywamy potocznie rondem.Niektórzy nazywają niesłusznie rondem węzeł komunikacyjny będący właściwie tylko rozbudowanym ii rozszerzonym skrzyżowaniemdwóch arterii. Ta niesłuszna kwalifikacja powstała wskutek tego, że sposób jazdy na takim skrzyżowaniu, szczególnie jeżeli na środku znajdu­je się skwer lub wysepka, jest zbliżony do ruchu okrężnego na rondzie. Jeżeli jest to rzeczywiście rondo, to musi być ono oznaczone znakiem informacyjnym w postaci okrągłej, niebieskiej tarczy, na której „gonią się” trzy białe strzałki. Jeżeli przy wjeździe takiego znaku nie ma, skrzyżowanie nie jest uważane za rondo, czyli za skrzyżowanie o ruchu okrężnym.Jezdnia ronda ma zazwyczaj dwa lub trzy pasy ruchu, oddzielo­ne liniami przerywanymi lub nie oddzielone w sposób widoczny. Obo­wiązuje na nich taka sama zasada ruchu, jaka istnieje przed skrzyżowa­niami, to znaczy zasada ruchu trójstrumieniowego. Oznacza to, że kierowcy pojazdów, mający zamiar skręcać w prawo w najbliższą ulicę odbiegającą od ronda, powinni trzymać się prawej krawędzi jezdni, a więc jechać po pasie zewnętrznym prawym. Kierowcy objeżdżający rondo, a więc nie skręcający w prawo, lecz przejeżdżający obok wylotów ulic, trzymają się w pasie ruchu najbliższym środka ronda, to jest w pasie lewym. Natomiast pojazdy nie objeżdżające ronda dookoła, lecz skręca­jące w dalszą ulicę, jadą po pasie środkowym.Przy tym, tak jak w ruchu trójstrumieniowym na skrzyżowaniu ulic, wolno jest jechać dookoła ronda na wszystkich pasach; jednak skręcać w prawo w dobiegającą ulicę wolno jedynie z pasa zewnętrznego prawego, najbliższego prawej krawędzi jezdni.Jeżeli mamy zamiar wyjechać z ronda przez skręcenie w najbliż­szą ulicę w prawo, pozostajemy na prawym pasie.Jeżeli zamiarem naszym jest objechanie ronda dookoła i skrę­cenie w jedną z dalszych ulic, zmieniamy pasy ruchu w lewo aż do wewnętrznego, lewego, najbliższego skweru i pasem tym jedziemy dookoła ronda aż do miejsca, w którym trzeba będzie zmieniać znowu pasy ruchu w celu osiągnięcia pasa prawego, z którego wolno skręcić w dobiegającą ulicę.